Zajímavé interiéry


A tak se můžeme u náruživého fotbalisty, tÅ™eba jen fandy, setkat s kÅ™eslem v barvách jeho klubu a tvaru fotbalového míÄe. VÅ¡ude na zdi jsou vlajeÄky klubů jiných, ale vévodí tomu vlajka jeho oblíbenců. V tomto duchu se nese naprosto vÅ¡echno, co jen jde. Koberec, pokud je, je také v barvách klubu a asi i na WC bude nÄ›co, co fotbal pÅ™ipomene. JistÄ› se to líbí jak majiteli bytu, tak i podobnÄ› ladÄ›ným kamarádům.  

moderní byt

Totéž naleznete například u rybáře. VÅ¡e se uvnitÅ™ podobá rybářské baÅ¡tÄ› a pokud má majitel peníze, bude i panelákový byt obložen dÅ™evem a uvnitÅ™ těžký dubový stůl. Kolem se budou rozprostírat sítÄ›, a zcela jistÄ› bude nÄ›kde i moÅ™ská panna. A pokud tento rybář inklinuje také k námoÅ™ní plavbÄ›, má tu nÄ›kde kormidlo. Udice a vÅ¡e potÅ™ebné k rybolovu bude také souÄástí interiéru, stejnÄ› jako preparované rybí hlavy. 

moderní byt

Podívali jsme se na dva ukázkové typy lidí, kteří si svůj byt udÄ›lali tak, jak se to líbí jim. Na fotkách zde to nehledejte, ty jsou pouze ilustrativní. Na nich jsou jen byty obyÄejné a dá se říci že i průmÄ›rné. Možná moderní a hezké, ale nijak nezaměřené. Tak jako vÄ›tÅ¡ina ostatních bytů.  

Možná by mnozí pánové také chtěli bytové zařízení, které by propagovaly barvy jejich oblíbených fotbalových klubů, ale jsou tu manželky, které to striktně zatrhnou. Nemají to rády. Co jsou ještě ochotny jakž takž tolerovat, a to ještě jen některé, fotografie na zdi, které jejich manžel, vášnivý fotograf pořídil. Pokud to ovšem nejsou akty, protože to už by asi neprošlo. Muži se v tomto holt podřizují ženám, a přiznejme si, že většinou rádi, že se nemusí starat ještě o tohle.  

Bytový design je dokonce studijním oborem, a takový bytový architekt si také dobÅ™e vydÄ›lá. Ale vÄ›tÅ¡ina lidí se řídí sami sebou a nechtÄ›jí rady studovaného odborníka. A co vy? Jakpak máte vy zařízený svůj byteÄek?