PC

Počítačový svět

PoÄítaÄ je skoro můj nejlepší kamarád. Abych se pÅ™iznala, tak s poÄítaÄem jsem se vlastnÄ› už narodila. Dokonce moje rodina...

Počítače nejsou jen okna

Nebudeme si zde nic vysvÄ›tlovat ohlednÄ› nejznámÄ›jšího OS, což je zkratka pro OperaÄní Systém. Windows, Äesky pÅ™eloženo okna, jsou známá...