Jsou stromy skutečně tak důležití producenti kyslíku?

My lidé, stejně jako všechny ostatní živé organismy na naší planetě, potřebujeme k životu kyslík. Jeho obsah v atmosféře je v současnosti přibližně 21 %, což je hodnota, na kterou je současný život adaptován. Tato hodnota se samozřejmě v průběhu času měnila, a s ní i podoba organismů na Zemi. Je však jasné, že bez něj bychom nemohli existovat.

 

stromy jsou považovány za zdroj kyslíku

 

Je tedy jen logické, že bychom měli věnovat zvýšenou pozornost ochraně jeho producentů. Tím jsou zelené rostliny, které jej vytváří procesem fotosyntézy. Ovšem ne všechny vyrábí stejné množství. Některé jsou výkonnější, než jiné. Za ty nejdůležitější bývají považovány stromy, zvláště ty listnaté. A dává to smysl – mají mnoho zelených listů, a tedy i velkou plochu, která může tento životodárný plyn vyrábět. Není tedy divu, že je lidé považují v podstatě za plíce planety. Ukazuje se však, že tomu tak není. Faktem totiž je, že rostliny jej nejen vyrábí, ale také spotřebovávají, především v noci. A čím složitější a vyšší rostlina, tím více jej spotřebuje. Proto stromy v noci uberou ze vzduchu téměř tolik kyslíku, kolik jej přes den vyrobili.

 

fytoplankton je pro naše přežití nezbytný

 

Dobrá, když to tedy nejsou stromy, komu vděčíme za to, že jsme se dosud neudusili? Jsou to především mořské řasy a fytoplankton. Tyto vyrábí přibližně 80 % veškerého kyslíku, který dýcháme. Je to proto, že vytváří na hladině velké plochy, které provádí fotosyntézu, avšak jelikož se jedná o jednoduché organismy, jejich spotřeba je minimální. Proto velká většina toho, co vyrobí, jde do atmosféry.

 

I to je důvod, proč bychom měli věnovat daleko vyšší pozornost ochraně našich moří a oceánů. Jistě, řasy a fytoplankton nejsou tak pěkné nebo romantické jako stromy, jsou však pro naše přežití nesrovnatelně důležitější. Bez stromů bychom dokázali přežít, a to nejen my lidé ale i život jako takový. Snížení obsahu kyslíku v atmosféře by znamenalo náš konec.