Jak správně přepravovat děti v autě


O tom, že dÄ›ti jsou zranitelné a zaslouží si speciální ochranu, asi není tÅ™eba diskutovat. Koneckonců, je to i jeden z naÅ¡ich nejzákladnÄ›jších instinktů. Není tedy divu, že se Äasto hovoří i o tom, jak je co nejbezpeÄnÄ›ji pÅ™epravovat v autÄ›, zvláštÄ› ty v batolecím vÄ›ku. PrávÄ› s nimi je totiž zdaleka nejvÄ›tší potíž.

 

Je jasné, že batole nemůžeme jen tak posadit na sedadlo a připoutat. Především pak proto, že pásy jsou vyráběny na míru průměrné dospělé osoby, a tak z nich dítě při jakémkoliv zastavení velmi snadno vyklouzne.

 

auto při dopravní nehodě

 

Také je potÅ™eba poÄítat s tím, že jeÅ¡tÄ› neumí tak dobÅ™e sedÄ›t, a ani držet rovnováhu. Každá prudší zmÄ›na smÄ›ru, zpomalení Äi zrychlení jej může velmi snadno vykolejit. Pokud tedy nechceme, aby nám naÅ¡e robátko doslova létalo po autÄ›, je potÅ™eba pÅ™ijmout urÄitá opatÅ™ení.

 

Není to tak dávno, co vÄ›tÅ¡ina rodiÄů vozila i své malé ratolesti na pÅ™edním sedadle a v podstatÄ› je chránila svou rukou. Velmi brzy se vÅ¡ak pÅ™iÅ¡lo na to, že to není až tak dobrý nápad. V případÄ› nárazu se totiž děťátko zmÄ›nilo doslova ve vystÅ™elenou kouli. O tom, že to pro nÄ›j mÄ›lo velmi Äasto tragické následky, asi není tÅ™eba hovoÅ™it.

 

dÄ›tská autosedaÄka

 

Proto je v souÄasnosti uzákonÄ›no, jakým způsobem mohou být dÄ›ti pÅ™epravovány. Je potÅ™eba, aby byly upoutány ve speciální dÄ›tské sedaÄce. Ta musí být pevnÄ› zajiÅ¡tÄ›na na zadním sedadle, a to nikoliv uprostÅ™ed, nýbrž za jedním z pÅ™edních sedadel.

 

SamozÅ™ejmÄ› mnohým dÄ›tem se to ze zaÄátku příliÅ¡ nelíbí, neboÅ¥ tak nevidí na mámu, pokud ta zrovna řídí. Je vÅ¡ak nutné mít na pamÄ›ti, že je to pro jejich bezpeÄnost. A snad žádný rodiÄ nechce, aby se jeho dítÄ›ti nÄ›co stalo, zvláštÄ› pak ne jeho nedbalostí.

 

Proto se v tomto případÄ› rozhodnÄ› vyplatí zákon poslouchat. Je totiž skuteÄnÄ› navržen tak, aby naÅ¡e dÄ›ti opravdu chránil, a to je nÄ›co, co bychom mÄ›li chtít vÅ¡ichni. Nikdy totiž nevíme, co se může stát.