Žij v dobru, a ne ve zlu


Vztahy jsou v dneÅ¡ní dobÄ› velice nároÄné, protože v dneÅ¡ní dobÄ› si jde jaksi každý sám po svých. Nikoho nezajímá pomalu co dÄ›lá ten druhý. Každý se hlavnÄ› stará sám o sebe. Já si myslím že to dobré není, protože myslím si, že každý by jsi mÄ›l pomáhat. Každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje nÄ›jakou pomoc od druhého ÄlovÄ›ka a nikdo nikdy nezvládne udÄ›lat nÄ›co sám, ale dneÅ¡ní doba je taková že lidé jsou hodnÄ› závistí a házejí si klacky pod nohy. Je to takové velice nároÄné. A kolikrát se prostÄ› nikdy v niÄem nedomluvíte. V dneÅ¡ní dobÄ› je to takové že tÅ™eba hodnÄ› chodí lidi k soudu, protože se podá nÄ›jaké udání na nÄ›jakého ÄlovÄ›ka a mnÄ› to pÅ™ipadá že to je závist.
 
PoÄítaÄ
 
Závist lidi je opravdu obrovská a myslím si, že lidé, kteří udávají nÄ›jakého ÄlovÄ›ka z nÄ›jakého důvodu, vždycky se jedná prostÄ› o závist. Myslím si, že lidé by si mÄ›li pomáhat, že by si nemÄ›li házet klacky pod nohy a bylo by dobré, aby si více lidé uvÄ›domili co vlastnÄ› druhému ÄlovÄ›ku způsobují, protože, když lidé chodí k soudu tak to není vůbec nic dobrého. Takový soud se může klidnÄ› táhnout i nÄ›kolika let, a myslím si že to prostÄ› není dobré a je to nároÄné. Myslím si, že potom se vždycky to zlo otoÄí proti tomu druhému ÄlovÄ›ku.
 
Telefon
 
ProstÄ› si myslím že potÅ™eba je, když už se jedná o nÄ›jaký konflikt, tak je potÅ™eba si to vyříkat s tím druhým ÄlovÄ›kem, a ne, aby se tÅ™eba ÄlovÄ›k dával. Myslím si že to není v pořádku, a myslím si že lidé by se mÄ›li zamyslet nad tím, jak tÅ™eba vylepÅ¡it mezilidské vztahy a nedÄ›lat nÄ›co Å¡patného, protože tím ÄlovÄ›k nikdy nic nezíská. Lepší je v životÄ› žít v tom dobru, než v tom zlu. V životÄ› se každý může sám svobodnÄ› rozhodnout co bude dÄ›lat, co nebude dÄ›lat a vždycky by se mÄ›lo udÄ›lat to, aby ÄlovÄ›k nÄ›komu prostÄ› neublížil. Vždycky je dobré se zamyslet nad tím co udÄ›láte, neudÄ›láte, protože jakmile vytvoříte nÄ›jaké zlo pro druhého ÄlovÄ›ka, vždycky se vám to ve Å¡patném vrátí.