Zábava v záhrobí


Řazení tÄ›chto filmů je ponÄ›kud obtížnÄ›, a tak zde nebude žádný koncept jak v Äláncích pÅ™edeÅ¡lých, ale bude jen takový namátkový výbÄ›r. NejznámÄ›jší z duchaÅ™ských hororů bude urÄitÄ› Poltergeist. Je to duch, který dÄ›lá hluk a hýbe nábytkem. Vyskytuje se i u nás a bylo zaznamenáno nÄ›kolik případů jeho přítomnosti. V USA byl natoÄen film, tvrdí se že podle skuteÄných událostí se stejným názvem v roce 1982 a režisér Tobe Hooper nám pÅ™edstavil tohoto ducha v plné síle.

nehmotný duch

Je jedno zda tomu nÄ›kdo věří Äi ne, lidem se tato zábava líbila natolik, že o ÄtyÅ™i léta byl natoÄen další díl a za dva roky tÅ™etí. Jejich kvality netÅ™eba rozebírat, nejsme zde od toho. Stejnojmenný remake tohoto hororu byl pak natoÄen v roce 2015 a zdá se, že je tímto tato filmová vÄ›c ukonÄena. Ne vÅ¡ak duchaÅ™ská. Kdopak by neznal komedii „Krotitelé duchů“. Těžko soudit, zda se vůbec jedná o horor, protože u tohoto filmu se snad nebálo ani dítÄ›. Ale zato se v hlediÅ¡ti hodnÄ› hýkalo smíchy.  

kreslená příšerka

DuchaÅ™ské horory jsou oblíbené, ne vÅ¡ak tÄ›mi, co mají radÄ›ji gore horory. Tyto „duchaÅ™iny“ jsou totiž vÄ›tÅ¡inou psychologické, a tedy ne zrovna zábavné. Je vÅ¡ak nÄ›kolik výjimek. Například horor „Kruh“ který má původ v Japonsku je takovou svÄ›tlou výjimkou, u které se může horory nedotÄený divák dost vydÄ›sit.  

Samostatnou kapitolou by pak mohl být snímek „Horor v Amityville“, nÄ›kolikráte pÅ™epracovaný s nÄ›kolika pokraÄováními a napodobeninami. Bohužel, koukat na totéž pořád dokola je spíše únavné a nikoli zábavné. PÅ™esto si i tahle série své diváky naÅ¡la.  

Klasika spojená se spoustou trikových zábÄ›rů s gore efekty je pak „Duch lesa“. Takto je ten film znám vÅ¡em fanouÅ¡kům, aÄkoli je jeho originální název „Evil Dead“. Pokud máte rádi spoustu krve a vymakané masky, nesmíte si toto dílo nechat ujít. A klidnÄ› obÄ› verze, i tu starší i tu novou. PokraÄování je pak už opravdu komedií.