Jedna vláda horší než druhá


Líbí se vám ti, kdo nám vládli a vládnou? Čímž nemyslím jejich fyziognomii, ale styl vládnutí a jejich mnohá rozhodnutí? Obávám se, že zřejmě odpovíte negativně. A vlastně ani já bych si neodpověděl jinak, protože světlých výjimek je tu pro mne žalostně málo, kdežto toho, co mi není po chuti, až až.

A co se mi nelíbí? V minulosti (i když to samozÅ™ejmÄ› není jistÄ› typické jenom pro minulost) se mi nelíbilo tÅ™eba to, když nás i pÅ™ed celým svÄ›tem reprezentoval buran, který z pro mÄ› neznámých důvodů mnoha ÄŒechům pro zmÄ›nu imponoval svými bonmoty. Kdo byl prostÄ› schopen oznaÄit nejen novináře, ale prakticky kohokoliv, kdo se mu nezamlouval, za ‚píp‘, pro mÄ› prostÄ› sám byl a je ‚píp‘.

zasedací sál

Pak se mi pochopitelnÄ› nelíbilo a nelíbí ani úÄelové lhaní. Kdo je schopen zapřít tÅ™eba i onen povÄ›stný nos mezi oÄima, nemÄ›l by reprezentovat svůj národ. Zejména pokud se pak v případÄ› odhalení ani nezaÄervenal a jelo se dál, jako by se nechumelilo.

A podobných negativ bych naÅ¡el u naÅ¡ich bývalých i souÄasných politiků dost a dost. Ale zejména mi vadí správa naší zemÄ› v oblasti ekonomiky. A to rozhodnÄ› ne proto, že bych byl chudý a vyÄítal mocným podobnÄ› jako spousta naÅ¡inců, že mi není shůry přáno. Spíš právÄ› naopak. Já jsem finanÄnÄ› zaopatÅ™ený docela dobÅ™e. Nic mi neschází. Nic. Bohužel ani zdravý rozum. A tak jsem proklínal poslední dvÄ› vlády za to, jak nás jako celek, tedy stát, ruinovaly. I když v tom pochopitelnÄ› nebyly Sobotkova a BabiÅ¡ova vláda samy.

hovořící politik

Jak jenom jsem se zaradoval, když Å¡li zmínÄ›ní od válu a namísto nich uspÄ›li ti, kdo slibovali, že zaÄnou Å¡etÅ™it, aby zachránili státní rozpoÄet! Vypadalo to nadÄ›jnÄ›. A Å¡etÅ™it i zaÄali. Jenže tak nÄ›jak neuspokojivÄ›. Å etří prý a Å¡etří, ale dluh naÅ¡eho státu neutěšenÄ› roste. A tak Å¡etřím aspoň já sám. Aby po mnÄ› mé dítÄ› nÄ›co zdÄ›dilo. A mocní mu to jednoho dne mohli sebrat, až se bude muset státní dluh splatit.