Divoká politika


Zajímáte se o politiku? Abych se pÅ™iznala, tak politika mÄ› vždycky bavila už ale tak od desíti let. Mnoho lidí se právÄ› diví, že už jako desetileté dítÄ› je zajímala a bavila mÄ› politika. Nevím jak vy, ale to je možná také tím, že moji rodiÄe i prarodiÄe, vÅ¡ichni jsme bydleli v jednom velikém domÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že každý mÄ›l svůj pokoj, mÄ›li jsme tam každý své soukromí, akorát vždycky veÄer nebo pozdě odpoledne jsme se vždycky seÅ¡li doma v obýváku, kde jsme se koukali spolu na televizi a také jsme se koukali na zprávy, a tak jsem asi mÄ›la zafixováno, že se vlastnÄ› každý veÄer koukáme vÅ¡ichni na zprávy a dÄ›lám to tak i nyní. Jsem ráda, že i můj partner má rád politiku a také se vždycky spolu každý veÄer díváme na zprávy anebo na další stanice, kde se povídá o politice.

Na politice se mi líbí i budovy.

SamozÅ™ejmÄ›, že jsou také lidé, kteří na politiku opravdu nadávají a nemají rádi politiku, ani politické strany anebo nÄ›jakého politika. Proto jsem si Å™ekla, že když takovéto lidé jsou, že by se vůbec nemÄ›li dívat na televizi, protože snad každý druhý anebo tÅ™etí poÅ™ad je právÄ› o politice anebo o politické scénÄ›. Jenomže já si myslím, že lidé, i když nemají rádi politiku, že by alespoň tÅ™eba jeden anebo dva díly politického poÅ™adu by mÄ›li shlédnout, aby lidé vÄ›dÄ›li, na Äem jsou anebo, aby byli lidé v obraze.

Dnes politik může být každý.

Věřte, že politika je takové nevÅ¡ední téma a že každý ten se mÄ›ní. Politika se mÄ› opravdu každý den. Takže když bude tÅ™eba nÄ›co dneska, tak zítra to zase může být úplnÄ› jinak. A je to takové takovéto koÅ¡até, takové divoké. Je to poslední dva nebo tÅ™i roky bláznivé. Takže jsem si Å™ekla, že asi s naší vládou nebude nÄ›co v pořádku, že tato politika opravdu asi rychle skonÄí anebo už nevím, co si o tom má myslet. VÅ¡echno se mÄ›ní ze dne na den. Za chvilku už to bude, že každou hodinu bude nÄ›kdo říkat nÄ›co jiného a že každou hodinu bude stále jiný zákon anebo nÄ›co podobného.