Počítače nejsou jen okna


Nebudeme si zde nic vysvÄ›tlovat ohlednÄ› nejznámÄ›jšího OS, což je zkratka pro OperaÄní Systém. Windows, Äesky pÅ™eloženo okna, jsou známá a málokdo tuší, že existují také jiné systémy. My se podíváme blíže na Linux, který má oproti Windows obrovské výhody. TA první a nejvÄ›tší je ta, že jsou zadarmo.

monitor

SkuteÄnÄ› se za nÄ› neplatí, protože se na jejich vývoji podílí spousta dobrovolníků. SamozÅ™ejmÄ›, že si můžete zakoupit i placené verze, to jistÄ›, ale pro běžné použití staÄí skoro cokoli, co nám Linux pÅ™ináší. Jak to myslím? Windows mají více verzí, ale vÄ›tÅ¡inou vždy jej jedna z nich je aktuální a ty další pomalu propadají Äasem. V Linuxu může být aktuálních verzí více. Ale to se musíme podívat na to, jak je to myÅ¡leno podrobnÄ›ji. Jde totiž o to, že Linux není jako takový samostatný systém, ale vždy má nÄ›jakou podnož. Například Linux Mandriva, Ubuntu, nebo Fedora. V souÄasnosti je asi nejvíce používán Linux Mint a proÄ tomu tak je, to se za chvíli dozvíte.  

symbol Linuxu

Odnože se správnÄ› nazývají distribuce a zpoÄátku se daly ovládat jen pÅ™es příkazový řádek. Toto ovládání vÅ¡ak každý neumí a není tolik lidí na svÄ›tÄ›, co by se jej zvládlo nauÄit. A také proÄ si pamatovat spoustu příkazů, když to lze udÄ›lat jednoduÅ¡e. To udÄ›lali lidé právÄ› ve Windowsech, když pÅ™iÅ¡li s okny a vlastnÄ› tak i grafickou nástavbou systému DOS. Jakmile zaÄali nÄ›co podobného používat distribuce v Linuxu, ihned zaÄal stoupat zájem. Toto ovládání je totiž o hodnÄ› přívÄ›tivÄ›jší než příkazová řádka. Proto také zaÄali v Linuxu pilovat tento systém a už je skoro na vÅ¡ech distrech. Aby mohli tento OS používat i běžní uživatelé, zvyklí na Windows, pÅ™ibližují se postupnÄ› systémem ovládání tak, že již nejsou skoro k rozeznání. NejpodobnÄ›jší byl u mne Linux Mint, který se v podstatÄ› nemusí nikdo uÄit, ale může jej hned používat podobnÄ› jako ve Windows.