Kvalitní rychlý počítač


Když jsem si koupila v elektru opravdu krásný poÄítaÄ, byl to takový veliký herní poÄítaÄ, protože jsem chtÄ›la už nÄ›co kvalitního, jenomže pokaždé, když jsem si koupila nÄ›jaký poÄítaÄ anebo tablet nebo notebook a byl takový levnÄ›jší, tak se mi vždycky do jednoho roku úplnÄ› rozbil, a to nepoÄítám to, že byly tak extrémnÄ› zpomalené, že než se naÄetla jedna stránka, tak to trvalo opravdu dlouho. A když jsem tÅ™eba chtÄ›la stahovat nÄ›jaké filmy anebo dÄ›lat do Å¡koly referáty, tak to také trvalo opravdu neskuteÄnÄ› dlouho. Tohle mi vadilo fakt hodnÄ›! Tak jsem si Å™ekla, že už si nikdy nekoupím radÄ›ji takový podprůmÄ›rný poÄítaÄ nebo tablet nebo notebook.

Klávesnici mám opravenou.

Ale že radÄ›ji budu investovat více penÄ›z do pořádného poÄítaÄe, abych byla spokojená s jeho rychlostí. NÄ›kdo stále dokola mi opakoval, že že prý to také záleží na tom, jakou mám wifi anebo od koho mám internet. Jenomže podle mého názoru tohle není zas tak úplnÄ› pravda na sto procent. A také záleží, jaký máte stroj a pokud máte skvÄ›lý poÄítaÄ, tak se také můžete těšit z toho, že budete mít opravdu vÅ¡echno rychle a vÅ¡echno v pohodÄ›. Také jsem se uÄila díky tomu na informaÄní technologii, abych se dozvÄ›dÄ›la více informací o poÄítaÄích, protože mnoho lidí mi stále dokola opakuje, že informaÄní technologie je opravdu hodnÄ› složitá.

Mám kvalitní tablet.

SamozÅ™ejmÄ›, že jim dávám za pravdu, protože když moc nerozumíte informaÄní technologii, tak potom vlastnÄ› ani nemůžete pracovat na poÄítaÄi a hodnÄ› lidí právÄ› chce upravovat také fotografie. A moje kamarádka je fotografka, takže si taky udÄ›lala kurz, aby mohla upravovat fotky na poÄítaÄi. Také má skvÄ›lý poÄítaÄ a myslím si, že kdyby mÄ›la nÄ›jaký starý zpomalený poÄítaÄ, že by jí úpravy fotek vůbec nebavily a ani by to neÅ¡lo tak rychle. Tady jde vidÄ›t, že když máte kvalitní pracovní prostÅ™edky, tak také práce vám půjde rychleji a bude vás bavit.